Sacramenten
logo

Youth Faith Exploration

Come explore your faith!

De zeven sacramenten

 

Sacramenten zijn gewijde handelingen en woorden, die werkzame tekenen zijn van de Verlossing door Christus. De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Wij geloven dat Jezus Christus deze sacramenten heeft ingesteld en dat Hij in de sacramenten zelf aanwezig is. De zeven sacramenten bestaan uit drie initiatie sacramenten; Doopsel, Vormsel, Eucharistie. Twee sacramenten van herstel; Boete en Verzoening, Ziekenzalving. En twee sacramenten van de gemeenschap; Wijding, Huwelijk.

 

Voor meer informatie of om aan te melden voor het ontvangen van één of meer van deze sacramenten in de Mariakerk kan er contact worden gezocht met het secretariaat of rechtstreeks met pater Jouri Konchencko of mevrouw Shirley Blanken. Let wel op, voor bijvoorbeeld de voorbereiding op het huwelijk moet men ruim zes maanden van tevoren aanmelden. Dus wees op tijd met aanvragen.

 

 

 

 

Het Doopsel

 

 

 

 

Bij het doopsel word je met water gedoopt. De priester zegt daarbij: 'Ik doop je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.' Hij tekent met gewijde olie, die chrisma heet, een kruisteken op je hoofd. Zoals de olie die in je huid trekt, zo krijg je bij je doop de Heilige Geest: vanaf dat moment is Hij bij je, om jou te helpen de weg van Jezus Christus te volgen. Want je bent dan een kind van God geworden en een leerling van Jezus. Daarin sta je niet alleen. Door het doopsel ben je opgenomen in de geloofsgemeenschap van de kerk. Samen vormen wij het volk van God.

Dit sacrament ontvang je één keer in je hele leven en kan je ontvangen al vanaf dat je baby bent. Dan heb je vanaf het allereerste begin de kracht van de Heilige Geest in je om jouw leven met Hem te volgen.

 

 

 

 

 

 

Het Vormsel

 

 

 

 

Bij het doopsel zijn veel mensen een baby en wisten ze nog niet wat er gebeurde. Het zijn de ouders die ervoor hebben gekozen om hun kind op de weg van het geloof te zetten. Als je het sacrament van het vormsel ontvangt, kies jij nu zelf ervoor om door te gaan op die weg. Daarom wordt dit sacrament ook wel de 'voltooiing' of 'bevestiging' van het doopsel genoemd. Je laat zien dat je een leerling van Jezus wil zijn en dat je wil uitdragen dat je gelooft, binnen de kerkgemeenschap maar ook daarbuiten.

Bij het sacrament van het vormsel geeft de vormheer (dat is meestal de bisschop) je een kruisje op je voorhoofd met chrisma, de gewijde olie die ook bij het doopsel wordt gebruikt. Je ontvangt de kracht van de Heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot gelovige mannen en vrouwen en om de weg van Jezus te volgen. De Heilige Geest is altijd bij je om je te helpen. Zo laat God zien dat Hij van je houdt en dat Hij er voor jou is, wat er ook gebeurt in je leven.

Dit sacrament kan je ontvangen vanaf jouw twaalfde levensjaar en ontvang je net als het doopsel maar één keer in jouw leven.

 

 

 

 

Het Sacrament van

de Ziekenzalving

 

 

 

 

Als je ernstig ziek bent of als je door ouderdom een steeds zwakkere gezondheid krijgt, kan het sacrament van de ziekenzalving je troost geven. De priester zalft dan je hoofd en je handen met olie, die speciaal voor dit sacrament door de bisschop is gewijd. Door de Heilige Geest ontvang je kracht in deze moeilijke tijd van pijn en onzekerheid. Je kunt je daardoor zo gesterkt voelen, dat je er weer beter tegen kunt.

Het sacrament kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het doopsel en het vormsel, worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is.

 

 

 

 

Het Sacrament van

de Wijding

 

 

 

 

Als je geroepen wordt om diaken, priester of bisschop te worden en gehoor geeft aan die roeping, kies je ervoor om je leven in dienst te stellen van Jezus Christus. Je treedt daarmee in het voetspoor van de twaalf apostelen: de leerlingen die het dichtst bij Jezus stonden en die Hij heeft uitgezonden om na zijn dood het Evangelie overal te gaan verkondigen. Al sinds de apostelen vindt de wijding plaats door handoplegging. De bisschop legt zijn hand op het hoofd van de man die gewijd wordt en spreekt daarbij een speciaal gebed uit. Op dat moment ontvangt de wijdeling de gave van de Heilige Geest om hem te steunen op deze weg, waarvoor hij gekozen heeft.

 

 

 

 

De Eucharistie

 

 

 

 

Het woord 'eucharistie' betekent letterlijk 'dankzegging'. Jezus nodigt ons op bijzondere wijze uit aan Zijn tafel. De priester gaat de gemeenschap voor in de viering van de eucharistie. Wij komen als gemeenschap bij elkaar om brood en wijn te delen en om leven, dood en verrijzenis van Jezus te gedenken. In het eucharistisch gebed, met daarin de woorden die Jezus uitsprak bij het laatste avondmaal, worden de gaven van brood en wijn omgevormd tot Lichaam en Bloed van de Verrezen Heer. Als wij deelnemen aan de eucharistie, worden wij uitgenodigd om in ons dagelijks leven met anderen te delen wat wij hebben ontvangen: die liefde van Christus.

Dit sacrament kan je voor het eerst ontvangen wanneer je in groep vier zit, dus vanaf jouw achtste levensjaar. Dan doe je jouw Eerste Heilige Communie. Daarna kan je het elke dag blijven ontvangen bij een Heilige eucharistieviering, in het bijzonder op de zondagen en Christelijke feestdagen.

 

 

 

 

Het Sacrament van

Boete en verzoening

 

 

 

 

In je leven kom je voor allerlei keuzes te staan en je raakt verzeild in moeilijke situaties. Je zult daarbij ook wel eens beslissingen nemen en dingen doen, waarvan je later spijt hebt. Ieder mens maakt fouten. Daardoor kun je met andere mensen in de knoop komen te zitten, maar ook met jezelf en met God. Als dat zo is, kun je in een gesprek met een priester uitspreken wat je graag anders had willen doen. Je kunt aangeven hoe je wil proberen om goed te maken, wat mis is gegaan (als dat kan). Als je spijt hebt, kun je dat hardop zeggen. Daarna zegt de priester namens Jezus dat het je vergeven wordt, zodat je een nieuwe start kunt maken. Je krijgt opnieuw de kans om het goede te doen. Dat kan een pak van je hart zijn.

Het mooie van het boetesacrament is, dat het zo vaak mag worden ontvangen als nodig is. De katholieke kerk vraagt van je om minimaal eenmaal – liefst rond Pasen – je zonden te belijden. Maar het kan uiteraard heel zinvol zijn meerdere malen een biechtgesprek te hebben.

 

 

 

 

 

 

Het Sacrament van

het Huwelijk

 

 

 

 

Bij het sacrament van het huwelijk zeggen de bruid en de bruidegom in het bijzijn van een priester officieel 'ja' tegen elkaar. Op dat moment worden zij door God met elkaar verbonden. De priester neemt het 'ja-woord' van het bruidspaar in naam van de kerk aan en spreekt er de zegen over uit. Voortaan horen deze twee mensen bij elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

 

Is het je opgevallen dat de Heilige Geest verschillende keren is genoemd? Hij geeft kracht om gelovig te leven, om het vol te houden als je ziek bent, om je roeping te kunnen volgen. De Geest is een helper. Zo is Hij door Jezus zelf genoemd. Jezus zag zijn dood dichterbij komen, Hij zei tegen zijn leerlingen dat als Hij er niet meer zou zijn, Hij ze niet in de steek zou laten: 'Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid.' (Johannes 14, 16-17). Die Helper wordt nog steeds gegeven, die is er ook voor ons, voor jou!

Voor meer basis informatie over het Katholieke geloof ga naar de ons geloof pagina op onze website en de pagina onze kerk. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Bezoek ook onze activiteiten om meer te leren over God en maak zelf mee en laat je verrassen hoe Hij zich verder openbaart aan jou.

Copyright 2014-2018 © All Rights Reserved - Youth Faith Exploration Design by: Shirleni Blanken